top of page

Marlou van Rhijn Foundation

English below

 

De Marlou van Rhijn Foundation heeft als doel wereldwijde integratie in de samenleving van sportbeoefenaars met een lichamelijke handicap. De stichting laat zich bij haar doelstellingen en werkzaamheden leiden door de fundamentele waarden van gelijkheid van alle mensen, van vrijheid, rechtvaardigheid en solidariteit.

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het vermogen te besteden aan en beschikbaar te stellen voor activiteiten en projecten ter verwezenlijking en bevordering van de twee statutaire doelen zoals hierboven genoemd.

 

Bestuur:

  • Voorzitter: Marlou van Rhijn

  • Penningmeester: Andre van Zegveld

  • Secretaris: Tom Pruim

 

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

Het beleidsplan van de Marlou van Rhijn Foundation is hier te lezen 

-----------

The Marlou van Rhijn Foundation aims for the global integration into society of athletes with physical disabilities. The foundation is guided in its objectives and activities by the fundamental values of equality for all individuals, freedom, justice, and solidarity.

 

The foundation seeks to achieve its goals by allocating and making available resources for activities and projects aimed at realizing and promoting the two statutory objectives mentioned above.

Board Members:

  • Chair: Marlou van Rhijn

  • Treasurer: Andre van Zegveld

  • Secretary: Tom Pruim

The members of the board do not receive compensation for their work. However, they are entitled to reimbursement for expenses incurred in the performance of their duties.

 

Stichting Marlou van Rhijn Foundation

Vooruitstraat 42 | 1441GK Purmerend | +31613233868 

foundation@marlouvanrhijn.nl

www.marlouvanrhijn.nl/foundation

KVK-nummer: 71739122

RSIN: 8588 30 140

bottom of page